Εκδηλώσεις

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η εναρκτήρια συνάντηση του Erasmus + «Edu4Sent: Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο», το οποίο χρηματοδοτήθηκε το 2019 από την Τουρκική Εθνική υπηρεσία στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Erasmus + για την εκπαίδευση ενηλίκων πραγματοποιήθηκε στις 20 21 Φεβρουαρίου στο Zonguldak, Τουρκία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τον συντονιστή-οργανισμό του προγράμαμτος Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği με τους εταίρους Zonguldak Valiliği από την Τουρκία, Formazione E Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus από την Ιταλία και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα.

Ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των εκπαιδευτικών που εργάζονται για οργανώσεις με νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με χαμηλή ειδίκευση, προκειμένου να τους στηρίξει μακροπρόθεσμα στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα πρόσβασης (OOC) με 5 συνεργάτες από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία.