Παραδοτέα Αποτελέσματα

Παραδοτέα Αποτελέσματα:

O1: Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ένα πολύγλωσσο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) θα αναπτυχθεί με σκοπό την δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου ως σημείο σύνδεσης για τις ομάδες στόχους του προγράμματος (Εκπαιδευτικοί/Εργαζόμενοι οργανισμών που προσφέρουν υποστήριξη σε πληθυσμούς προσφύγων) και θα παρέχει όλα τα ψηφιακά υλικά που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος, μαζί με την υποστήριξη της διασποράς του προγράμματος: εκδηλώσεις, δραστηριότητες, υλικά και αποτελέσματα. Στοχεύει να εφοδιάσει εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε οργανισμούς με χαμηλής-ειδίκευσης νέους ενήλικες και αιτούντες ασύλου με σκοπό να τους υποστηρίξει στην προώθηση της γνώσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Θα περιλαμβάνει ένα μάθημα, οδηγίες για τους εκπαιδευτές, εργαλεία αξιολόγησης και μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Το υλικό θα  εξατομικευθεί για τις ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ΑΜΕΑ. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο σε Αγγλικά, Τούρκικα, Πολωνικά, Ελληνικά και Ιταλικά, δωρεάν και εύκολο στην πρόσβαση.

O2: Εκπαιδευτικό Υλικό για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Εκπαιδευτικό Υλικό για το ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα θα αναπτυχθεί ειδικά για τις ομάδες στόχους, με ξεχωριστή και καινοτόμα εστίαση στον τρόπο που οι συμμετέχοντες (μετανάστες και πρόσφυγες) αποκτούν τα κατάλληλα προσόντα κοινωνικής επιχειρηματικότητας με σκοπό να μπορούν να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις στις περιοχές που μεταφέρθηκαν έπειτα της άφιξης τους στις χώρες-εταίρους. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποφασιστεί μέσω της αναγκαίας ανάλυσης που θα γίνει στο προκαταρκτικό μέρος του προγράμματος. Στο παρόν παραδοτέο, γίνεται προσπάθεια για την βοήθεια μεταναστών και προσφύγων στην γνώση και την ανάπτυξη των δικών τους ιδεών πάνω στο τι είδος επιχειρήσεων θα ήθελαν να συμβάλλουν στις περιοχές τους. 

Εκδηλώσεις:

Πρώτη διακρατική συνάντηση

Η αρχική εκδήλωση τους Erasmus+ “Edu4Sent:Developing The competences of Educators to Promote Social Entrepreneurship of Adults With Migrant Background” που χρηματοδοτείται από την Εθνική Υπηρεσία Τουρκίας από το 2019, στο πλαίσιο του Erasmus+ Strategic Partnership for Adult Education που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Φεβρουαρίου στο Ζονγκουλντάκ της Τουρκίας. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον αιτούντα οργανισμό Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği με τους εταίρους Zonguldak Valiliği από Τουρκία, Formazione E Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus από Ιταλία και Institute Of Entrepreneurship Development από Ελλάδα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της γνώσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που δουλεύουνε για οργανισμούς με χαμηλών-δεξιοτήτων νέους ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου με σκοπό την υποστήριξη τους στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο βραχυχρόνιο πλαίσιο μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και ενός ανοιχτής πρόσβασης διαδικτυακού μαθήματος  (OOC) με 5 εταίρους από Τουρκία, Ελλάδα και Πολωνία.