Σχετικά με εμάς

Περιγραφή του Προγράμματος

Η Τουρκία προσέφερε καταφύγιο σε 1.8 εκατομμύρια Σύριους, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί φεύγουν από την χώρα. Αυτός ο αριθμός εκπροσωπεί περίπου το 98% του συνολικού πληθυσμού προσφύγων. H Τουρκία ήταν η μεγαλύτερη σε πληθυσμό προσφύγων χώρα εκείνη την χρονιά.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για πρόσφυγες, ενισχύοντας την ενδυνάμωση τους και επιτρέποντας τους να εργαστούν σε ένα δίκαιο και ίσο περιβάλλον, συμπεριλαμβάνοντας την πιθανότητα της επιχειρηματικότητας.

Παρά αυτού, τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν περιέχουν επαρκή επιχειρηματική εκπαίδευση και οι περισσότεροι δεν έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την είσοδο τους στον χώρο των μοντέρνων επιχειρήσεων.

Το Edu4Sent έχει σχεδιαστεί με ισχυρή συνεργασία οργανισμών διαφορετικών τομέων από χώρες που εκπροσωπούν τα πιο σημαντικά εμπόδια της Ευρώπης για μετανάστες (πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο) που ήρθαν μέσω της Μεσογείου.

Το σημαντικότερο για το πρόγραμμα μας είναι η ενδυνάμωση των μεταναστών και των προσφύγων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στην πρόσβαση σε γνώση και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να χτίσουν μία σωστή καθημερινότητα, συμπεριλαμβάνοντας την ικανότητα του να γίνουν επιχειρηματίες και αντίστοιχα να προσφέρουν και οι ίδιοι στην δημιουργία εργασίας

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει νέους ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου να αναπτύξουν τις ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας  και να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας.

Μέσα σε 24 μήνες, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την γνώση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τις ικανότητες των εκπαιδευτών που εργάζονται σε οργανισμούς με χαμηλής-δεξιότητας νέους ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου με σκοπό να τους υποστηρίξουμε στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο μακροχρόνιο πλαίσιο, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και ενός ανοιχτού διαθέσιμου μαθήματος με 5 εταίρους από την Τουρκία, Ελλάδα, Πολωνία και Ιταλία μέσω της αύξησης της δεξιότητάς  τους στην εκπαίδευση κοινωνικής επιχειρηματικότητας.