Συνεργάτες

5 Εταίροι και 4 χώρες

Αποτελέσματα

Πλατφόρμα δεδομένων και εκπαίδευση

Εκδηλώσεις

Συναντήσεις και εκπαίδευση

Έργο Edu4Sent

Το Edu4Sent έχει σχεδιαστεί με την ισχυρή συνεργασία διατομεακών οργανώσεων σε χώρες που αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα σύνορα της Ευρώπης για μετανάστες (πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο) από τη Μεσόγειο.

Το κρίσιμο στοιχείο του έργου μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στις γνώσεις και τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να κερδίσουν μια σταθερή διαβίωση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάπτυξης δεξιοτήτων και να γίνουν επιχειρηματίες, και συνεπώς να συμβάλουν στην περαιτέρω δημιουργία θέσεων εργασίας.


Νέα από εμάς

Ενημερωτικό δελτίο-1

Κάντε κλικ για να φτάσετε στο πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο ( Tr, En, It, Gr, Pl)

“Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Ωστόσο, οι απόψεις που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Εθνικό Οργανισμό της Τουρκίας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες.”