Entrepreneurial Europe

Entrecomp Girişimcilik Çerçeve Belgesi

Türkiye Ulusal Ajansı ve TOBB’nin proje ortakları arasında bulunduğu COSME programı kapsamında hibelendirilen EntreComp Projesi bünyesinde yayımlanan “Entrecomp Girişimcilik Çerçeve Belgesi”nin uygulandığı ilham verici örnekler kitapçığında , Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği’nin koordinatörü olduğu Edu4Sent projesi yer aldı.
Avrupa KOBİ Yürütme Ajansı tarafından,KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı kapsamında desteklenen “Entrepreneurial Europe” adlı projenin ortağı olarak Türk Ulusal Ajansı ülkemizde girişimciliğin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı.Projenin nihai sonucu olarak geliştirilecek “İşbirliği Toplulukları”nda Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği de yer aldı. .Türkiye’nin çok önemli kurumları, Türk Ulusal Ajansı’nın öncülüğünde böylesine önemli bir proje ağı ile iş birliği yapma fırsatı buldu.Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği , bu platformda farklı tecrübelerden yararlanma ve mevcut çalışmaya Edu4Sent projesi ile katkıda bulunma fırsatı yakaladı.
Proje Web Sayfası: https://entrecompeurope.eu