2. Toplantı

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklığı çerçevesinde 2019 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Erasmus+ “Edu4Sent: Eğitimcilerin Yetkinliklerini Geliştirmek İçin Göçmen Geçmişli Yetişkinlerin Sosyal Girişimciliğini Geliştirmek” konulu ikinci ulusötesi toplantısı 2020 Ağustos’ta Rzesow, Polonya ‘da gerçekleştirildi.
Toplantı, Türkiye’den Zonguldak Valiliği, İtalya’dan Formazione E Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus ve Yunanistan’dan Institute Of Entrepreneurship Development ortakları ile Danmar ve Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirildi.
Ortaklar aşağıdaki sonuçları elde etmek için çalıştı:
 – Çevrimiçi Ders
– Eğitim çerçevesinin geliştirilmesi
Projenin amacı, düşük vasıflı genç yetişkin mülteci ve sığınmacılara sahip kuruluşlar için çalışan eğitimcilerin sosyal girişimcilik bilgi ve yeterliliklerini geliştirmek ve bir eğitim içeriği oluşturarak uzun vadede sosyal girişimciliği teşvik etmelerini desteklemektir.