Hakkımızda

Projenin Açıklaması:

Türkiye, ülkeden kaçanların neredeyse yarısı olan 1.8 milyon Suriyeli’ye iltica sağladı. Bu rakam toplam mülteci nüfusunun yaklaşık% 98’ini temsil ediyor. Bu gerçek, Türkiye’yi o yıl için en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapacak ülke yapıyor.

Sosyal girişimciler, göçmenler için yeni iş olanakları yaratma, yetkilerini arttırma ve girişimcileri de içeren adil ve eşit bir ortamda çalışmalarını sağlama konusunda büyük önem taşımaktadır. Ancak, eğitim sistemleri yeterli girişimci eğitimi içermemektedir ve çoğu insan modern iş dünyasına girmek için gerekli becerilerinden yoksundur.

Edu4Sent, Akdeniz’den gelen göçmenler (mülteciler ve sığınmacılar) için Avrupa’nın en önemli sınırlarından birini temsil eden ülkelerdeki sektörler arası örgütlerin güçlü işbirliğiyle tasarlanmıştır. Projemiz için hayati öneme sahip olan, göçmenleri ve mültecileri, becerileri geliştirme ve girişimci olma olasılığı da dahil olmak üzere sağlam bir geçim kazanmalarını sağlayacak ve böylece daha fazla iş yaratmalarına katkıda bulunabilecek bilgi ve yeterliliklere ulaşmalarını sağlamaktır.

Proje , genç yetişkin mültecilere ve sığınmacılara, kendi işlerini yaratmaları için sosyal girişimcilik yetkinlikleri geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

24 ay içinde, düşük yetenekli genç mülteci ve sığınmacı adayı olan kuruluşlar için çalışan eğitimcilerin sosyal girişimcilik bilgilerini ve yetkinliklerini, eğitim içeriği ve Türkiye, Yunanistan, Polonya ve İtalya’dan 5 ortakla açık erişim çevrimiçi kursu (OOC) yaratarak Sosyal Girişimcilik Eğitiminde kapasitelerini artırarak uzun vadede sosyal girişimciliği teşvik etmelerine destek olmak amacıyla geliştirmeyi hedefliyoruz.