Hakkımızda

Projenin Açıklaması: Türkiye, ülkeden kaçanların neredeyse yarısı olan 1.8 milyon Suriyeli’ye iltica sağladı. Bu rakam toplam mülteci nüfusunun yaklaşık% 98’ini temsil ediyor. Bu gerçek, Türkiye’yi o yıl için en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapacak ülke yapıyor.

Sosyal girişimler, göçmenler için yeni iş fırsatları yaratmak, güçlenmelerini artırmak ve girişimciler olarak dahil, adil ve eşit bir ortamda çalışmalarını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Ancak, eğitim sistemleri girişimcilik eğitimine yeterince yer vermemektedir ve bu nedenle bir çok insan modern iş ortamına girmek için gerekli becerilerden yoksundur.

Edu4Sent, Akdeniz’den gelen göçmenler (mülteciler ve sığınmacılar) için Avrupa’nın en önemli sınırlarından birini temsil eden ülkelerdeki sektörler arası kuruluşların güçlü işbirliği ile tasarlanmıştır.

Projemiz için önemli noktası, göçmenlerin ve mültecilerin, becerilerini geliştirmeleri ve girişimci olma olasılığı dahil olmak üzere sağlam bir geçim kaynağı oluşturmaları ve böylece daha fazla iş yaratılmasına katkıda bulunmalarını sağlayacak şekilde bilgi ve yetkinliklere erişim sağlamaları için güçlendirmektir.

Proje, genç yetişkin mülteci ve sığınmacıların kendi işlerini yaratmaları için gerekli olan sosyal girişimcilik yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

24 ay sürecek olan projede, Türkiye, Yunanistan, Polonya ve Italya’dan beş ortak ile düşük vasıflı genç yetişkin mülteciler ve sığınmacıların bulunduğu kuruluşlarda çalışan eğitimcilerin sosyal girişimcilik bilgilerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacı ile , bir eğitim içeriği ve bir online kurs oluşturarak uzun vadede sosyal girişimciliği teşvik etmelerine destek olmayı hedefliyoruz.