O Nas

Opis projektu

Turcja udzieliła schronienia 1,8 milionom Syryjczyków, prawie połowie tych, którzy uciekli z kraju. Liczba ta stanowi prawie 98% ich całkowitej populacji uchodźców. Fakt ten sprawia, że w obecnym czasie Turcja jest krajem przyjmującym największą liczbę uchodźców.

Przedsiębiorstwa społeczne mają ogromne znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy dla migrantów, wzmacniając ich upodmiotowienie i umożliwiając im pracę w uczciwym i przyjaznym środowisku, w tym, jako przedsiębiorcom.

Jednakże systemy kształcenia nie obejmują wystarczającej edukacji w zakresie przedsiębiorczości i większość ludzi nie posiada umiejętności niezbędnych do wejścia w nowoczesny klimat biznesowy.

Projekt Edu4Sent został zaprojektowany przy ścisłej współpracy organizacji międzysektorowych w krajach, które stanowią jedną z najważniejszych granic Europy dla migrantów (uchodźców i azylantów) przybyłych z Morza Śródziemnego.

Kluczowe dla naszego projektu jest umożliwienie migrantom i uchodźcom rozwijanie umiejętności oraz dostęp do wiedzy i kompetencji, które pozwolą im budować solidne źródła utrzymania, w tym możliwość zostania przedsiębiorcami, a tym samym przyczynienia się do dalszego tworzenia miejsc pracy.

Celem projektu jest wsparcie dorosłych uchodźców i osób ubiegających się o azyl w rozwijaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w celu tworzenia własnej działalności.

W okresie 24 miesięcy trwania projektu zakładamy zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości społecznej edukatorów pracujących dla organizacji zatrudniających młodych dorosłych uchodźców o niskich kwalifikacjach i osób ubiegających się o azyl, aby w dłuższej perspektywie wspierać ich w promowaniu przedsiębiorczości społecznej. Aby temu sprostać, rezultatami projektu będą treści edukacyjne i otwarty kurs online – opracowane przy współpracy pięciu partnerów z krajów: Turcji, Grecji, Polski i Włoch. Partnerzy projektu dążą do zwiększenia zdolności w zakresie przedsiębiorczości społecznej.