Ortaklar

Proje Koordinatörü :

PAYDAŞ EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEGİ-Zonguldak

Ortaklar:

  • DANMAR COMPUTERS SP ZOO – Rzeszow , Polonya
  • FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLUS – İtalya, İtalya
  • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT-Larissa,Greece:
  • ZONGULDAK VALİLİĞİ , -Zonguldak, Türkiye
 
 

Paydaş, eğitimcilerin bir araya gelmesi ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Üyelerimiz esas olarak eğitim alanında farklı kurum türlerinde çalışan öğretim kadrosundan oluşmaktadır . Temel amacımız, sanatı örgün, yaygın ve informal eğitime dahil etmektir. Bu bağlamda, derneğimizin süregelen etkinlikleri, formal ve informal eğitimde çalışan koçlar, eğitimciler ve kolaylaştırıcılar için onların destekleyici eğitim aktivitelerinin gelişimini destekleyecek eğitimler organize etmeyi içerir.

Faaliyetlerimiz temelde üç ana alanı kapsamaktadır: kişisel ve mesleki gelişim için eğitim, inovasyon ve dijitalleşme. Bunların yanı sıra, öğretmen kadrosu ile eğitim etkileşimi arasındaki karşılıklı eğitimi besleyecek organizasyonları yürütmek de derneğimizin amaçları arasında yer almaktadır. Ana misyonlarımızdan bir diğeri ise girişimciliği ve kişisel gelişimi teşvik etmektir. Kuruluşumuz ayrıca eğitim kaynaklarını desteklemek için bazı yenilikçi eğitim programları, modüller ve araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Böylece, Türkiye’nin ve tüm Avrupa’nın genç nüfusu üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabileceğiz.

PAYDAS, projenin kapsamı ile ilgili proje faaliyetlerine dahil olabilecek yerel ve bölgesel düzeyde kurumlar ile işbirliği yapar. Kuruluşumuz tarafından sağlanan eğitimleri sürekli olarak zenginleştirmek için farklı eğitim yaklaşımları benimsemekte ve geliştirmekteyiz. Bu bağlamda, şimdiye kadar edindiğimiz deneyimlerimiz kuruluşumuza büyük ölçekli projelerin uygulanmasının pratik yönleri hakkında benzersiz bir fikirler vermekte ve ayrıca bu deneyimlerimiz bize dünyanın her yerinden son derece geniş bir işbirlikçi kuruluşlar ağı sağlamaktadır.

DANMAR COMPUTERS:

Danmar Computers olarak 2007 yılında merkezi Brüksel’de bulunan uluslararası bir konsorsiyuma, Concorde’a katıldık. Konsorsiyumun amacı, bilgiye dayalı bir toplum olma yolunda Avrupa toplumu için çalışmaktır. 2008 yılında İnsan Sermayesi Programına katıldık ve birinde ortak, diğerinde koordinatör olduğumuz iki projeyle başladık. Her iki proje de işsizlere bölgesel iş piyasasında yardım etmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında 17 projenin daha uygulamasına başladık ve süregelen çalışmalara devam ettik. Daha önce birçok konu üzerinde çalıştığımız için, yeni projelerin arkasındaki fikri anlamak ve ilginç çözümler önermek bizim için artık daha kolaydı. Ortaya çıkan yeni konular arasında yeni kurulan işletmelerin işleyişi ve sosyal girişimciliğe destek, bilim alanında eğitim veya drone endüstrisinin gelişimi gibi son derece önemli konular vardı. Bunların yanı sıra, dezavantajlı gruplar arasında sosyal sorunları ele almaya ve projeleri uygulamaya devam ediyoruz. Her bir projemizin bugün başlayan daha iyi bir yarının inşa edilmesine katkıda bulunacağını umuyoruz.

 

 

FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLUS:

Kooperatif, temel özgürlüklere, insan haklarına, politikaya ve ekonomik bağımsızlığa saygıyı, adil ve sürdürülebilir kalkınmayı ve insanların ve bireylerin kendi kaderini tayin hakkını teşvik etmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Kuruluş amaçlarımız BM Şartı ilkelerine uygundur, yani kalkınma işbirliği, insani yardım, eğitim, öğretim ve bilgilendirme girişimlerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Aynı zamanda Katolik Kilisesi’nin Sosyal Doktrin ilkelerinden esinlenmiştir ve sosyal haklar, yetki ve dayanışma arayışıyla evrensel kardeşliği yaymak amacıyla Komünyon Ekonomisi ilkesinin ifade ettiği ruha bağlı kalır.

Kooperatif aşağıdaki hizmetleri vermektedir: Eğitim hizmetleri, İtalyan dili okuryazarlığı ve kültürel / dilsel arabuluculuk, reşit olmayanlara sosyal ve hukuki yardım ve SPRAR (Mülteciler ve Sığınmacılar için Koruma Sistemi Projesi)  bölgesel projeleri.

Sosyal planlama, bölgesel, ulusal ve Avrupa fon çağrılarının araştırılması, proje yazma, ortaklık ağının araştırılması ve oluşturulması, projelerin yönetimi ve idari raporlama faaliyetleri; eğitim programları ve bunların yönetimini hazırlamak.

 

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT-Larissa,Greece:

Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü, 2005 yılında kurulmuş ve herkes için girişimciliğin teşvik edilmesine odaklanmış bir araştırma kuruluşudur. Kuruluşun ana faaliyeti, HORIZON 2020 ve ERASMUS + gibi Avrupa’nın en etkili ve çığır açan programlarının bünyesinde projeler uygulamaktır.Biz, Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü olarak, girişimciliği, toplumların gelişimi ve bütünleşmesi için çok önemli bir faktör olarak kabul ediyoruz. Görevimiz basit. Hedefimiz:

  • İnovasyonu Teşvik Etmek
  • Girişimci Ruhun Güçlendirilmesi
  • Girişimcilik Kültürünü Teşvik Etmek
  • İşletmelerin Etkinliğini ve Canlılığını Artırmak

Girişimciliği her şekilde teşvik etmek için araştırmalar geliştiriyoruz ve girişimciliği kolaylaştıran, istihdamı teşvik eden yenilikçi, özel tasarlanmış, gerçekçi çözümler sunuyoruz. Her gün yeniliğe yatırım yapıyoruz ve girişimcilikle ilgili zorluklara uygulanabilir çözümler sunuyoruz. Birden fazla AB Projesini başarılı bir şekilde uygulama kapasitemizle, Avrupa çapında Girişimcilik alanında bir Mükemmellik Merkezi olma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

 

 ZONGULDAK  VALİLİĞİ: 

“Zonguldak Valiliği” Zonguldak’ta yer alan bir kamu kuruluşudur ve Zonguldak şehri Türkiye’nin ilk vilayeti olma özelliğine sahiptir (1924)  . Ülkemizde 81 il bulunmaktadır ve tüm valilikler İçişleri Bakanlığı’nın hiyerarşik kontrolü altında çalışmaktadır. Zonguldak Valiliği, tüm valilikler gibi, diğer kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına karşı sorumlulukları olan ve aynı zamanda onların üzerinde yaptırımlara sahip olan, İl genelinde bir şemsiye kuruluştur. Zonguldak, Türkiye’nin Batı Karadeniz kıyısında yer almaktadır ve Türkiye’de taşkömürü rezervine sahip tek şehirdir. Zonguldak İli sektör çeşitliliğindeki yetersizlik ve bu yetersizliğin neden olduğu işsizlik sorunundan dolayı 1980’lerden bu yana nüfusunu kaybetmektedir. Zonguldak Valiliği, ilde yaşayanların iş imkanlarını ulusal ve uluslararası hibelerle artırmaya çalışmaktadır. Madencilik ve turizm, Zonguldak’ın en gelişmiş sektörleridir