Projemizin Fikri Çıktıları

O1: Sosyal Girişimcilik için Çevrimiçi Açık Kurs
Proje hedef grupları arasında (göçmen nüfuslara destek sağlayan kuruluşlarda çalışan eğitimciler / profesyoneller) iletişimi sağlayacak çevrimiçi bir alan oluşturmak için çok dilli bir Öğrenme Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistem proje sırasında oluşturulan tüm dijital öğrenme materyallerine ev sahipliği yaparak proje etkinliklerinin, faaliyetlerinin, materyallerinin ve sonuçlarının yaygınlaştırılması desteklenmiştir. Düşük vasıflı genç yetişkin mülteciler ve sığınmacıların yer aldığı kuruluşlarda çalışan eğitimcilerin sosyal girişimciliği geliştirme alanındaki bilgi ve becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje çıktıları bir kurs, eğitmen kılavuzları, değerlendirme araçları ve e-öğrenme platformu içermektedir. İçerik, hassas sosyal grupların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiştir. İngilizce, Türkçe, Lehçe, Yunanca ve İtalyanca dillerinde ücretsiz olacak ve kolayca erişilebilirdir.

Derse erişim için lütfen linki tıklayınız: https://edu4sent.paydas.online/

O2: Sosyal Girişimcilik için Eğitim İçeriği:

Açık çevrimiçi kursun Eğitim İçeriği, katılımcıların (göçmenler ve mülteciler) alanlarda kendi işlerini kurabilmeleri için uygun sosyal girişimcilik becerilerini edinme şekline benzersiz ve yenilikçi bir odaklanma ile özellikle hedef grup için geliştirilmiştir. Eğitim içeriği, projenin ilk bölümünde yapılan ihtiyaç analizi ile belirlenmiştir. 

Türkçe Eğitsel Çerçeve

Arapça Eğitsel Çerçeve

İtalyanca Eğitsel Çerçeve

Yunanca Eğitsel Çerçeve

İngilizce Eğitsel Çerçeve