Partnerzy

5 partnerów z 4 krajów

Wyniki badań

Platforma danych i szkolenia online

Wydarzenia

Spotkania i szkolenia personelu

Projekt Edu4Sent

Edu4Sent został zaprojektowany przy ścisłej współpracy organizacji międzysektorowych w krajach, które stanowią jedną z najważniejszych granic Europy dla migranci (uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl), którzy przybyli z regionu Morza Śródziemnego.

Kluczowe dla naszego projektu jest umożliwienie migrantom i uchodźcom rozwijania umiejętności i umiejętności uzyskać dostęp do wiedzy i kompetencji, które pozwolą im zbudować solidną źródła utrzymania, w tym możliwość zostania przedsiębiorcami, a tym samym przyczynienia się do dalsze tworzenie miejsc pracy. Czytaj więcej …


Our News

Biuletyn informacyjny 1

Kliknij, aby przejść do naszego pierwszego biuletynu ( Tr, En, It, Gr, Pl)

Jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +. Jednakże opinie zawarte w niniejszym dokumencie Komisja Europejska i Narodowa Agencja Turcji nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. ”